top of page

Bjärka-Säbys historia

Per Nilsson Natt och Dag började 1632 bygga sätesgårdsbyggnaden vid Rengens strand som idag kallas Gamla Slottet. Då han själv deltog i 30-åriga kriget fick hans hustru Sofia Christina Stenbock fullfölja bygget. Deras vapen finns ovanför Gamla Slottets port. Släkten Natt och Dag innehade egendomen i fem generationer.

Mot slutet av 1600-talet, under Karl XI:s reduktion, råkade sonen Carl Persson Natt och Dag i ekonomiska svårigheter och tvingades överlåta godset till Germund Cederhielm, vars son var gift med Carl Perssons dotter. Germund Cederhielm byggde kring 1704 de timrade karolinska flyglarna som ännu idag flankerar Gamla Slottet. Den södra blev bostad och är så alltjämnt, den norra blev ekonomibyggnad och har inrymt bland annat gårdens kontor. Själva slottet fick i fortsättningen tjänstgöra som gästhus!

Efter familjen Cederhielm gick egendomen år 1841 genom arv till släkterna Sparre och von Salza. 1868 köptes Bjärka-Säby av konsul Oscar Ekman och är alltjämt i familjens ägo. 1882 instiftades en lantbruksskola på Bjärka-Säby. Ett 25-tal lantbrukselever, ca 10 ladugårdselever och 6-8 mejerskor utbildades årligen på Gamla Slottet.

1932 brann slottet och vid återställandet slopades mejeriet. 1955 lades skolan ner och Domänverket hyrde Gamla Slottet i tio år framåt då man bedrev skogvaktarutbildning. Från 1976 och fram till 2000 har Gamla Slottet varje november månad – när mörkret är som tätast – haft en julutställning med uppemot 25000 besökare från hela landet. Många kommer ihåg ”jul på Bjärka-Säby” som en mycket stämningsfull, annorlunda julmarknad. Tack vare sin renovering framstår Gamla Slottet vackrare än någonsin som ett stolt exempel på svensk 1600-talsarkitektur.

ikon_edited_edited.png
bottom of page